Digitalni Skrining Zdravlja

Digitalni skrining zdravlja 17D NLS - BIOPLAZMA 
Kompleks Digitalnog skrininga zdravlja sa 17 D NLS sistemom analize vrši analizu svih organa i sistema ljudskog tela:•Kardiovaskularni sistem•Gastrointestinalni trakt•Genitalno-urinarni sistem•MIšićno-koštani sistem•Respiratorni sistem•Endokrini sistem•Nervni sistem•Biohemijske analize krvi•Infekcije u organizmu - virusi, bakterije, gljivice, protozoe, crevne infekcije....•Kvalitativnu procenu nivoa hormona, nadbubrežne žlezde, hipofize, pankreas, štitaste žlezde, gonada ...•Nivo imuniteta tela•Alergija dijagnoza (kompleksni testovi od 500 alergena)•Medicinsko testiranje (individualna selekcija lekova)•Laboratorijske analize (krvna slika, biohemijskih parametara, hormoni, mikronutrijenti).Anksioznost, Emocionalnu matricu. 
Biorezonantna TehnologijaBiorezonantna sa biofeedback uređajem 17 D NLS je skup komunikacija između iformativne učestalosti osobe i njenog fizičkog tela i prijem tih signala od biorezonantnih hardvera uređaja 17 D NLS .Postoji preko 12.000 poznatih bolesti / alergeni koji potencijalno mogu da utiču na naše telo. Neki od ovih sindroma može biti uzrokovan i povećanjem nivoa stresa. Zašto ne koristiti uređaj 17 D NLS kako bi se osiguralo najbolje fizičko i emocionalno stanje ...Studije mogu da pruže uvid u prisustvo inflamacije, degeneracije i atrofije u odnosu na zdrav telesni sistem. Još jedan široko korišćen metod analize energije uključuje postupak koji se zove Aura-analiza, koja se meri pomoću Kirlian fotografije.Ljudski mozak će dobiti signal o potrebi da se testira jedan ili više organa, a signal se prikazuje na monitoru. Signal predstavlja niz elektromagnetnih oscilacija karakterističnih zdravih organa. Svako ljudsko telo ima svoj spektar elektromagnetnih oscilacija. Pitanja o stanju zdravlja mogu biti istražena, a kao odgovor je stanje organizma. 
Uređaj 17 D NLS daje odgovor bez upotrebe zračenja. Komunikacija je jednostavna, efikasna, i prikuplja informacije o telu i daje nam preciznu analizu, omogućavajući identifikaciju promena čak i na ćelijskom nivou.Uređaj 17 D NLS je dizajniran da pruži najviše tačnih dijagnostičkih rezultata jer se fokusira na izvore u mozgu, gde počinje gomilanje informacija o promenama koje se dešavaju u telu. Senzori u slušalicama koje su na ušima će pokrenuti mozak da apsorbuje frekvencije koje se javljaju u organizmu. Bilo kakve promene na ćelijskom nivou će biti otkrivene i identifikovane.Uređaj 17 D NLS koristi metod lečenja dizajniran da osnaži telo i povećati prirodni oporavak organizma. 
Uređaj 17 D NLS nam koristi za analizu: 
1.Alergije 
ALERGIJA, reč grčkog porekla (alos = promenjen, ergeia = reakcija) i označava naslednu sklonost nekih osoba da na meterije iz našeg okruženja, a koje većini ne smetaju, reaguju burno, a ponekad I dramatično.Materije koje izazivaju alergije nazivaju se alergenima, i po načinu dospevanja u organizam grupisani su u nekoliko grupa. Nutritivni alergeni ulaze u organizam putem hrane, respiratorni alergeni putem udisanja, a kontaktni putem dodira sa kožom. Danas oko 30 % populacije ima sklonost ka alergijskim bolestima, a smatra se da će ovaj broj u budućnosti i dalje biti u porastu. Oko 20 % populacije ima ispoljene razne alergijske bolesti (astma, alergijski rinokonjuktivitis, ekcem kože)Od alergije na polen obolevaju najčešće deca i mladi, ali se može javiti i u bilo kom periodu života.KOJI SU SIMPTOMI ?•oči –crvenilo, suzenje, svrab•nos –kijanje, zapušenost, obilna vodenasta sekrecija, svrab•grlo – osećaj slivanja sekreta, osećaj grebanja•pluća-suvi kašalj, otežano disanje, gušenje.Tehnika ispitivanja Alergije testa zasnovana je na Non Linearnoj Biorezonantnoj tehnologiji. 
2. Bakterije i virusi 
U ovom delu NLS dijagnostike se prepoznaju I dijagnostikuju glavne karakteristike infekcijiskih agenasa: bakterije,virusi, mikoplazme, rickettsias, gljivice i helminte. NLS system dijagnostike nam pomaže u detaljnijoj analizi infekcije. 
3. Biohemijska analiza 
Biohemijska HomeostazaOvaj program sprovodi kvalitativnu procenu osnovnih biohemijskih faktora krvi i urina.Ova evaluacija se vrši pomoću NLS – metoda analize.Standardna pravila za izradu biohemijske analize primenom konvencionalnih kliničkih metoda bi trebalo da se koristi nakon analize NLS sistemom analize. 
4. Patologija i patomorfologija 
Ovde se prikazuje dijagnostikovana patološka stanja organizma.NLS-analizom u mogućnosti smo da vrlo tačno odredimo I dijagnostikujemo patološke i destruktivne procese u telu. 
5. Tumor markeri 
Tumorski markeri su supstance koje produkuju tumorske ćelije ili druge ćelije u organizmu kao odgovor na kancer ili na izvesna benigna stanja.Svaka grupa ćelija koja nekontrolisano I samostalno raste naziva se tumorom.Tumor može biti dobroćudan I zloćudan. Za razliku od dobroćudnog, zloćudni tumor stvara ćelije koje se telesnim putevima šire na druga mesta u organizmu, tj. metastaziraju. U tom slučaju govori se o malignom tumoru, karcinomu ili raku. Cilj svakog lečenja je otkrit ibolest u što ranijoj fazi, tako i kod tumora, kada su još mali I izečivi, odnosno, mogu se u potpunosti ukloniti, no većina carcinoma ne daje simptome I teško se otkriva sve dok se kancerogene ćelije ne prošire na druge organe. Dijagnostičke metode poput rendgena, magnetske rezonancije i ultrazvuka, mogu otkriti tumore kada imaju već nekoliko milimetara, međutim ne i one manje.Tumorski marker su supstance koje se u povećanoj količini ponekad nađu u krvi, drugim telesnim tečnostima ili tkivima osoba koje imaju rak.Proizvodi ih maligni tumor, a domaćin reaguje na njihovu prisutnost. •Tumorski markeri se ne smeju upotrebljavati u dijagnozi maligne bolesti. Dijagnoza se sme postaviti samo histološkom analizom.•Tumorski markeri se ne koriste za masovni postupak nadgledanja (screening), budući da nisu dovoljno osetljivi I specifični•Normalni nivo tumorskog markera ne mora značiti da u telu ne postoji rak.•Povišen nivo TM u pravilu upućuju na postojanje raka.•Nivo tumorskih markera pomaže u proceni veličine tumora, stadijuma i toka bolesti, ali i uspehu lečenja.•Praćenje nivoa tumorskih markera koristi u praćenju uspeha terapije raka i prvi je znak, jer se menjaju već kod male promene broja karcinomskih ćelija, a zato se moraju određivati pre, za vreme i nakon terapije.  
Kvantna medicina

Digitalni skrining zdravlja 17D NLS BIOPLAZMA

Biorezonantna Tehnologija 
Biorezonantna sa biofeedback uređajem 17 D NLS je skup komunikacija između iformativne učestalosti osobe i njenog fizičkog tela i prijem tih signala od biorezonantnih hardvera uređaja 17 D NLS . 

Postoji preko 12.000 poznatih bolesti / alergeni koji potencijalno mogu da utiču na naše telo. Neki od ovih sindroma može biti uzrokovan i povećanjem nivoa stresa. 

 Zašto ne koristiti uređaj 17 D NLS kako bi se osiguralo najbolje fizičko i emocionalno stanje ...Studije mogu da pruže uvid u prisustvo inflamacije, degeneracije i atrofije u odnosu na zdrav telesni sistem.  

Meta terapija.Biorezonanca.jpg

Meta - terapija.Biorezonanca

Biorezonantna terapija (META-terapija) je tehnologija zasnovana na principu kvantne fizike. Biorezonantna terapija potiče od reči Resonate-da budu u skladu, u sinhronizaciji, u ravnoteži. Stres izaziva blokadu u protoku energije, što zauzvrat izaziva bolest.
META-terapija pomaže da se ukloni ova blokada, omogućavajući telu da se izleči samo.

META-Terapija je neinvazivna, bezbolna I jača imuni sistem. 
Takođe je bezbedna za trudnice I decu. 

Kako Biorezonantn aterapija funkcioniše : Biorezonantna terapija 17D NLS koristi strateški postavljene magnetne induktore na površinu glave. Elektromagnetni signali se prenose preko slušalica kako bi se otklonile blokade u prirodnom toku energije u telu. Potrebno je nekoliko terapeutskih sesija.U proteklim vekovima, dokazani su prirodne metode lečenja, kao što su: akupunktura, homeopatija i fitoterapija, koje su korisćene sa velikim uspehom. META-terapija je izgađena na ovim temeljima, ali kao jednu potpuno novu sintezu koristi moderne kompjuterske tehnologiju. Zbog toga je uvek moguće naći prave frekvencije, koje su posebno prilagođene prema pacijentu i koje su najefikasnije za tretman.Sistem terapija prenosi ove informacije od računara na telo u tačno utvrđenoj količini i aktivira samo-ozdravljenje i eliminaciju toksina.
Glavna karakteristika META-terapija u 17D NLS je automatsko podešavanje.Terapija-sesija se sastoji od dva koraka:
A: Za dijagnozu Terapeut koristi kompjuterski sistem 17D NLS i utvrđuju se problemi u telu pacijenata, uzroci stresa i blokade energetskog sistema pacijenta
B: Za terapijuPacijent prima tačnu količinu frekvencije neophodne za samoizlečenje.Svi biološki procesi u telu se upravljaju prema višim energetskim meridijanima i centralnom nervnom sistemu. Zbog našeg modernog načina života ovaj procesa može biti ozbiljno poremećen kako zbog spoljašnjih uticaja tako i zbog unutrašnjeg stresa, prekomernim zahtevima, neprirodnim prehrambenim proizvodima, elektro smoga, toksina iz okoline, i geopatskog stresa. Telo reaguje na hronični stalni stres. Stres može dovesti do poremećaja i slabljenja imuniteta. Rezultat je spektar različitih simptoma: iscrpljenost, alergije, hronična oboljenja…U takvoj situaciji je beskorisno lečiti individualne simptome poremećaja. 
Trajnije lečenje je moguće samo uz kompletnu detoksikaciju tela, smanjenje stresa i reaktiviranje regulatornih sistema meridijana i centralnog nervnog sistema. U ovim poremećajima, META terapijaje veoma efikasna.META-terapija pomaže telu u eliminaciju toksina i alergena. Pored toga viši uzročni faktori organskih poremećaja, hronični stres, kao i poremećenim reakcijama centralnog nervnog sistema – biće neutralisani Meta- terapijom. I jedno i drugo su važni faktori za aktivaciju imunog sistema i samoizlečenja.

Bliže informacije o terapeutskim svojstvima Meta-terapije možete dobiti u našem kabinetu. 


Homeopatija

Homeopatija

Homeopatija je efikasan sistem lečenja, koji pomaže prirodnom nastojanju organizma na samoizlečenje.Zastupa da su svi simptomi bolesti izraz disharmonije unutar cele osobe i da je pacijent taj koji se leči, a ne bolest. 
HOMEOPATSKI LEK DELUJE KAO IMPULS, KOJI STIMULIŠE SAMOIZLEČENJE, POKREĆE UNUTRAŠNJU SNAGU ORGANIZMA, POKREĆE ODBRAMBENI MEHANIZAM I RADI NA MENTALNOM, EMOCIONALNOM I FIZIČKOM NIVOU OSOBE. 

Temelji homeopatije su postavljene još pre 200 godina. 1876. godine nemački lekar Samuel Hahnemann otkrio je drugačiji pristup pacijentima, koji se zove homeopatija (potice od grčke reci koja znači slično patnji). Kao i Hipokrat pre 2000 godina, i on je shvatio da postoji dva pristupa, da se leči narušeno zdravlje, jedan je zasnovan na suprotnosti, a drugi na sličnosti. Princip sličnosti odgovara narodnoj izreci “klin se klinom izbija”. Napr. seckanje crnog luka izaziva pečenje i suzenje očiju i curenje iz nosa. Ukoliko se neko razboli od kijavice ili prehlade, koja stvara slične simptome, može da mu/joj pomogne homeopatski lek od crnog luka. Vaš obučeni homeopata će Vam napraviti homeopatski lek, koji odgovara Vašim simptomima kako ih Vi osecate, kao i Vašim individualnim, emocionalnim i fizičkim karakteristikama. Korišcenje leka bez uzimanja u obzir celokupne slike osobe neće imati efekta. Homeopatski preparati ne potiskuju bolest, nego deluju na uzrok poremećaja i osobu kao celinu. Bliže informacije o terapeutskim svojstvima Homeopatske-terapije možete dobiti u našem kabinetu. 

Fito terapija

Fito – terapija

Biljke su vekovima bile korisne, a ponekad i spasonosna lekovita sredstva za čoveka. Fitoterapija predstavlja prvi oblik medicine koji su ljudi poznavali i prenosili ih usmenim putem. Nauka o lečenju lekovitim biljkama poznata pod imenom fitoterapija nastala je još pre vremena pisanih tragova. 
Fitoterapija je vekovima bila glavni metod lečenja zdravstvenih tegoba, da bi je zadnja dva veka potisnula savremena farmacija. Zadnjih godina fitoterapija postaje sve više popularna, vraća se na svoje pozicije, jer su ljudi shvatili koliko je bitno da se održi ravnoteža sa prirodom. 

U Srbiji fitoterapija je uz akupunkturu, kiropraktiku i homeopatiju priznata kao tradicionalna metoda lečenja.U našoj zemlji narod je oduvek verovao u lečenje biljkama. Upotreba lekovitog bilja kao terapijskog sredstva kod našeg naroda ima bogatu i dugu tradiciju. Od lečenja fitoterapijom ne zaziru ni vrhunski intelektualci, ni neškolovane osobe.Gotovo da nema zdravstvene tegobe gde fitoterapija ne bi mogla da nađe svoju primenu i uklopi se u sisteme lečenja. Veliki broj savremenih lekova potiče od lekovitih biljaka. Sa otkrićem novih farmaceutskih svojstava biljaka, tradicionalna narodna medicina sve više se priznaje i ima primenu u dopuni savremene medicine.Fitoterapija se preporučuje za prevenciju i ublažavanje zdravstvenih tegoba. Maksimalni efekat fitopreparata je do dve nedelje od početka primene, jer fitopreparat ne deluje trenutno već delovanje nastupa postepeno. Da bi se došlo do željenih rezultata potrebno je redovno uzimanje preparata. Većinu zdravstvenih problema možete uspešno lečiti upotrebom lekovitog bilja.Najveća prednost ovog načina lečenja ogleda se u tome da primena fitoterapije ne može škoditi organizmu. Fitoterapija ne samo da otklanja posledice, već otklanja i uzročnike zdravstvenog problema. Redovnim korišćenjem fitopreparata možete olakšati manje zdravstvene probleme kao što su prehlada, glavobolja, nesanica ili menstrualne tegobe, a u slučaju težih bolesti, fitoterapiju treba obavezno kombinovati sa klasičnim lekovima.Fitoterapija je očuvala načine lečenja koje je savremena medicina zanemarivala decenijama, pa i duže. Obolele osobe u poslednje vreme sve češće posežu za fitoterapijom, pre svega zbog želje za samolečenjem, i zbog aktiviranja vlastitog regulacijskog sistema, kao i želje da bolest spreče. Upravo sve ovo je uzrok pojačanog interesovanja za upotrebu lekovitog bilja kao i ostalih metoda prirodnog lečenja. Tu su naravno i drugi razlozi od kojih možemo izdvojiti manjak poverenja u lekove komercijalnih farmaceutskih ustanova. Bliže informacije o terapeutskim svojstvima Fito-terapije možete dobiti u našem kabinetu. 

Aura Tehnika_čišćenja_i_jačanja_Aure

Aura Tehnika čišenja i jačanja Aure

Aura je višebojni omotač, koji se sastoji od više slojeva vitalne energije koja svetli unutar i oko nas.Prema nekim klasifikacijama ima sedam slojeva, dok se prema drugim može podeliti na tri ili četiri osnovna tela.Eterični sloj ili sloj fizičkog zdravlja, svetliji je kod zdrave osobe, a bled je kod bolesne.Emocionalni sloj predstavlja skladište emocija.Mentalni sloj kada je slab ukazuje na nedostatak snage volje. 
Astralni sloj vezan je za pitanja srca, povezuje telo, misli i duh i povezuje osobu sa svim drugim živim bićima. Veliki je i svetao kod onih kojima su odnosi sa drugima od velikog značaja. 

Eterična podloga je energetsko polje komunikacije i kreativnog ispoljavanja. Blokada i tamne nijanse ovog sloja ukazuju na osećaj izolovanosti.Nebeski sloj predstavlja segment vuzualnih senzacija. Refelektuje takođe lični pogled na svet.Keterični sloj kada sija sjajno pokazuje karakter koji se ne plaši osuda i kritike.Vaša aura je elektromagnetno polje koje okružuje sva živa bića i nežive stvari. Njen izvor je psihička ili duševna energija. Ljudska aura je višedimenzionalna i čine je različiti energetski slojevi.Prvi omotač koji nas okružuje podržava naše fizičko telo, poznat je kao astralno ili eterično telo.Sledeće polje je zavisno i promenljivo našim osećajima i naziva se polje emocija. Treće polje je mentalno ,kontrolišu ga naše misli, stavovi i uverenja.Tu je četvrto polje, duhovna aura koja se može širiti daleko od fizičkog tela zavisno od svesti osobe.Važno je da održavate vašu auru jakom i zdravom. Čista, jaka aura će vam pomoći da se osećate spokojno i usmeriće vas na pozitivne stvari. Jaka aura je takođe od značaja za svaki vid intuitivnog rada, jer pruža jasnoću i štiti od negativosti i bolesti. Tokom vremena mi kupimo deliće energije i emocija drugih ljudi. To može da bude pozitivno ili negativno, ali energija nije naša i može da utiče na našu sposobnost da budemo prizemljeni i usmereni na svoje istinske ciljeve. Očistite svoju auru da bi ste obnovili energiju i održali stabilnost uvek kada osetite da ste konfuzni i umorni. Održavanje aure čistom omogućava Vam da vaše istinsko ja, odnosno sopstvo dođe do punog izražaja.Čišćenje i jačanje aure omogućava Vam da budete dobrog zdravlja i da ne budete skloni deponovanju tuđih energija, uključujući bolesti, strahove i nespokojstvo. Da li Vam je nekada dan počeo sa sjajnim osećajem koji se izgubio među ljudima koji su vas onespokojili svojim prigovaranjem i nestrpljenjem? Ako je vaša aura jaka i njene granice čvrsto postavljene, sitnice neće tako lako uticati na Vas. Kada je Vaša aura čista, a Vi pravilno usmereni dramatične situacije i tenzije mogu se izbeći.Korisno je, kada ste u okruženju negativnih ljudi, odnosno u središtu konflikta, među nervoznim I ljutim osobama i uvek kada osetite takve vibracije iz okruženja, da zamislite da ste okruženi staklenom kupolom koja će odbiti takve energetske zrake.Pored ljudske energije i emocija na našu auru utiče energija neživih objekata koji, takođe mogu biti depo emocija, kao i energija prostora, kosmičkih i geopatogenih zračenja različitih izvora. Čišćenje aure održava nas u direktnom kontaktu sa našim sopstvom, ali proces je dvostran, jer naše sopstvo, koje produkuje naše stavove, emocije i uverenja može biti usmereno ka raznovrsnim uticajima koji će, nakon čišćenja, ponovo napuniti auru onim eneregetskim slojevima koji negativno utiču na zdravlje i duhovni napredak.Tamna i prljava aura obično je povezana sa lošim zdravljem, lošim načinom života i okolnostima. Može, takođe da ukaže na depresivnost ili srditu narav. Držanje pod kontrolom Vašeg energetskog tela uvećava Vašu ličnu snagu, jasnoću vaših misli i emocija. To je osnovni korak za postizanje sposobnosti lečenja, psihičkog rada i individualnog rasta. Tehnika čišćenja i jačanja AUREUnutrašnjim okom zamislite omotač bele svetlosti u obliku oblaka koji potpuno okružuje vaše fizičko telo I širi se izvan njega oko 1,50cm .Vizuelizirajte sebe u cetru cilindra svetlosti. Ukoliko zapazite tamne segmeteo čistite ih I uklonite.Zamislite da je svetlost svesvetlija I svetlija, do maksimalnog intenziteta koji možete da vizuelizujete. Polako, udahnite tu blistavu svetlost.Osetite tu svetlost kao sjajnu, belu sa iskrama raznobojne svetlosti koje je okružuju.Udahnite svaku pastelnu boju.Prvo duboko udahnite sjajnu bledo roze.Zatim udahnite blistavu narandžastu.Zatim zaronite u isijavajuću bledožutu, skoro belu, na koju se nastavlja bledozelena.Zatimudahnitepastelno-plavusvetlost.Zatim smirujuću luminozno ljubičastu boju lavande.Udahnite duboko jednom ili dva puta svaku boju i zatim svaki put duboko udahnite belu svetlost.Zaronite u cilindar spiritualne zaštite, razmišljajući o duhu.Vaša dragocena aura je sada očišćena i ojačana-to je tako lako! Bliže informacije o terapeutskim svojstvima čišćenja I jačanja AURE možete dobiti u našem kabinetu.  

Čakre_i_mapa_aktivnosti

Čakre i mapa aktivnosti

Čakre su energetska središta, transformatori energije koji naše telo povezuje sa univerzalnom kosmičkom energijom.Čakre ovu energiju upijaju, razlažu i po energetskim kanalima (meridijanima) šalju u žlezde sa unutrašnjim lučenjem, u nervni sistem i krv.Čovek je zdrav ako su mu čakre (vrtlozi) usklađene i otvorene za protok energije. Što više energije protiče kroz čakre, čovek je zdraviji. Ako čakra ne može da apsorbuje energiju, onda je blokirana i pojedini delovi tela nisu snabdeveni sa dovoljno energije. U tom slučaju usled nedostatka napajanja tela životnom energijom postepeno nastaju bolesti ili različite psihičke teškoće. 
Muladhara- prva, osnovna –korenska čakra Leži na početku karlice i na fizičkom nivou ova čakra odgovara za pravilno funkcionisanje i povezana je sa rektumom i oslobađanje tela od toksina,i lučenje nadbubrežnih žlezdi, što znači da upravlja karlicom i bubrezima. Deluje na količinu fizičke energije i volje za životom, tj. očuvanjem, preživljavanjem i prizemljivanjem. Svadhisthana - druga seksualna čakraOna leži nad genitalnim organima, otprilike tri prsta ispod pupka. Deluje pre svega na naš osećajni život, ali kako je povezana sa reproduktivnim organima utiče i na sposobnost rađanja, na naše delovanje, učenje i stvaranje.Ova čakra ukazuje na naš odnos prema telu, čulnom uživanju, kvalitetu ljubavi prema partneru kao i pružanje i primanje telesnog, umnog i duhovnog zadovoljstva.Ako je druga čakra otvorena, čovek oseća svoju polnu snagu. Ako je blokirana, kod žena se može manifestovati kao nemogućnost doživljavanja orgazma i čulnog uživanja, a kod muškaraca dolazi do prerane ejakulacije i smetnji pri erekciji.Blokada druge čakre može izazvati teškoće kod učenja i pamćenja, razdražljivost, herpes, bolne i neuredne menstruacije, ciste, impotenciju kod žena i muškaraca(probleme sa prostatom).Manipura- središte i moć voljePovezana je sa pankreasom, želudcem, jetrom, žuči i nervnim sistemom. Treća čakra omogućava osećaj povezanosti izmedju materijalnog i eteričnog tela. Zatvorenost ove čakre izražava se kroz strah, teskobu, sebičnost, manipulaciju, osećaj manje vrednosti, čir na želucu, bolestima jetre, šećernoj bolesti, anoreksiji, bulimiji i artritisu.Anahata – srčana čakra Ova čakra smeštena je na području srca, iza grudne kosti i povezana je s timusom koji u značajnoj meri deluje na imuni sistem. Deluje i na srce, krvotok, pluća, imuni sistem, gornji deo leđa, kožu, ruke Vishuddha – grlena čakra Smeštena je u podnožju grla i deluje na štitnu žlezdu, upravlja razmenom materija, bronhijalnim sistemom i glasnim žicama, plućima i organima za varenje. Ona je središte sporazumevanja. Ajna - Šesta, čeona čakraLeži iznad korena nosa, u sredini. Povezana je sa hipofizom i upravlja radom ostalih žlezda sa unutrašnjim lučenjem, malim mozgom, nosem, očima i nervnim sistemom. Blokada šeste čakre uzrokuje bolesti sinusa, migrene i glavobolje, teškoće sa vidom, nervni slom, potištenost, šizofreniju, tumore na mozgu. Sahasrara – Sedma, krunska čakraOna leži na vrhu glave, tik iza temena. Povezana je s višim umom, znanjem i integracijom uma i tela. Odgovara epifizi i upravlja velikim mozgom, nervnim i mišićnim sistemom, kožom.Njena blokada dovodi do nedostatka samopouzdanja, duhovne tj. lične krize, osećanja besmislenosti života. To dalje dovodi do degenerativnih bolesti, nervnog rastrojstva pa i raka kostiju.   

Bahove_esencijalne_kapi_–terapija

Bahove esencijalne kapi –terapija

Dr. Edward Bach primetio je da ljudi sličnog karaktera imaju slične zdravstvene tegobe.Zaključio je da negativne emocije poput besa, mržnje, straha i tuge stvaraju predispoziciju za razvoj određenih bolesti.Shvatio je da bolesti dolaze sa suptilnog nivoa i nisu ništa drugo nego manifestacija mentalne ili emocionalne neravnoteže. 
Negativne emocije ugnjetavaju naš um I imunitet i time doprinose lošem zdravlju. 

Dr.Bach je izdvojio sedam osnovnih negativnih stanja:•Strah •Obeshrabrenost•Nesigurnost•Nezainteresovanost•Usamljenost•Preterana briga za dobrobit drugih•Preosetljivost na spoljašnje uticaje Radeći na sebi i koristeći isceljujuću snagu mira, nade, vere, znanja i ljubavi moguće je transformisati negativne emocije i razviti osećaj sreće i zadovoljstva.Pomoći u tome može I Bach-ova flowers terapija.
Bliže informacije o terapeutskim svojstvima Bahove esencijalne kapi-terapije možete dobiti u našem kabinetu. 

Kristalo_-_terapija

Kristalo – terapija

U okviru programa KRISTALOTERAPIJE predstavljene su karakteristike kamenja i minerala zajedno sa opisom terapeutskog delovanja na određene poremećaje.
Pritiskom na dugme "Kristaloterapija" možete pogledati slike minerala. Program će izabrati pogodan mineral za pacijenta, prema spektralnim karakteristikama za lečenje određenih bolesti. Primenom specifičnih spektralnih karakteristika minerala, koji je modulisan i učitan u aparat, mogu se lečiti akutni I hronični poremećaji. 
Bliže informacije o terapeutskim svojstvima kristalo-terapije možete dobiti u našem kabinetu. 

Powered by WebExpress